FANDOMFrämling was the Swedish entry at the Eurovision Song Contest 1983 in Munich, performed by Carola.

It was performed 4th on the night following the United Kingdom and preceding Italy. At the close of voting, it finished in third place with 126 points, but it was the start of Carola's run of successful placings in the contest.

Carola also released an English version of the song titled "Love Isn't Love".

Lyrics

Främling, vad döljer du för mig i dina mörka ögon?
En svag nyans av ljus nånstans, men ändå
En främling, så känner jag för dig
Jag ber dig, låt mig få veta
Vem vill du vara? Kan du förklara det för mig?

Som Mona Lisa har sitt leende
Så gömmer också du en hemlighet
Stjärnor jag ser dem, vill gärna ta ner nå’n till dig

Där bortom himlen finns en evighet
Om du vill upptäcka den här med mig
Ta första steget och visa mig vägen i kväll
En känsla och jag litar på den
Sen blir vår kärlek aldrig främmande igen

Natten finns till för dig och mig
Glöm det som är omkring oss
Låt mig få komma, låt mig få vara nära dig

Som Mona Lisa har sitt leende
Så gömmer också du en hemlighet
Stjärnor jag ser dem, vill gärna ta ner nå’n till dig

Där bortom himlen finns en evighet
Om du vill upptäcka den här med mig
Ta första steget och visa mig vägen i kväll
En känsla och jag litar på den
Sen blir vår kärlek aldrig främmande igen

Då blir vår kärlek aldrig främmande igen

Stranger, what are you hiding from me in your dark eyes?
A faint nuance of light somewhere, but still
A stranger, that’s how I feel about you
I beg you, let me know
Who do you want to be? Can you explain that to me?

Just like Mona Lisa has her smile
You are hiding a secret too
Stars, I see them, I would like to take one down for you

There beyond the sky is an eternity
If you want to discover it here with me
Take the first step and show me the way tonight
A feeling and I trust it
Then our love will never be strange again

The night is there for you and me
Forget what’s around us
Let me come, let me be close to you

Just like Mona Lisa has her smile
You are hiding a secret too
Stars, I see them, I would like to take one down for you

There beyond the sky is an eternity
If you want to discover it here with me
Take the first step and show me the way tonight
A feeling and I trust it
Then our love will never be strange again

Then our love will never be strange again

Videos

Eurovision 1983 Sweden - Carola - Främling

Eurovision 1983 Sweden - Carola - Främling